ARİF GEDİK 9/C 62
   
  KAZAKİSTAN YÖNETİMİ
  Ekonomik Durum
 

Kazakistan işlenebilir geniş topraklara sahip bir ülkedir. Önemli ölçüde tarım ürünü ihraç etmekte ve üretmektedir. Ayrıca bölgenin en zengin maden kaynaklarını elinde tutmaktadır. Geniş ölçüde maden çıkarma ve bunları işleme durumundadır. Ülkede metalurji, makine, petro kimya, tekstil, tarımsal ürünleri işleme sanayii gelişmiştir.
Ülkenin ekonomik yaşamında devlet sektörü % 90 ile ağırlığını korumakta, özel sektör ise % 10 bulunmaktadır. Ancak bu oranlar hergün özel girişim yönünde değişmektedir. 1991 ve 1992 de Kazak Hükümeti özelleştirmeye, mülkiyet ve serbest pazar ekonomisine girmeye başlamış ve kısa zamanda mesafe kazanmıştır.
Ülkenin zengin petrol ve gaz rezervleri bulunmakta olup Chevron, Agip, Elf-Aquitaine, British Gaz Şirketleriyle anlaşmalar imzalamıştır. Kazakistan ekonomisi, son yıllarda hızla canlanmaya başlamıştır. Para birimi Tenge 2000 yılı itibariyle 1$ = 141 tenge ölçüsündedir.
Türk Cumhuriyetleri içerisinde en zengin yeraltı kaynakları Kazakistan’da bulunmaktadır. Başlıca yeraltı kaynakları; bakır, kurşun, çinko, krom, alüminyum, astbest, barut, bizmut, krom, fosfat, titanyum, kömür, petrol ve bordur. Bunların yanında demir-çelik gibi ağır sanayi işletmeleri de bulunmaktadır. Yirminin üzerinde termik santral günde 300 bin ton kömür tüketerek Urallar, Batı Sibirya ve Orta Asya’ya elektrik enerjisi sağlamaktadır.
Kazakistan’ın 160 bölgesinde 2.1 milyar ton pertrol rezervi bulunmaktadır. 1993 yılından sonra petrol üretimi 23 milyon ton, doğalgaz üretimi ise 6,7 milyar m3′e ulaşmıştır. Kazakistan’da Hazar Gaz yataklarıyla birlikte toplam rezervin 6 trilyon metre küpe ulaşacağı hesabedilmektedir.
Kazakistan’da geniş ve ekilebilir tarım alanları bulunmakta; başta buğday, tütün, şekerpancarı, pirinç, arpa ve diğer tarım ürünleri yetiştirilmektedir.
Geleneksel olarak göçebe olan Kazaklar, hayvancılığa her zaman büyük önem vermiş ve onları hayatlarının bir parçası saymışlardır. Ayrıca geniş Kazakistan topraklarının çayır-mera, otlak ve yaylaklarla kaplı olması hayvancılığı özendirmiştir.
Kazakistan Sanayii incelendiğinde, bu sanayinin Sovyet ekonomisinin ihtiyacına göre ve onları karşılamak üzere planlandığı görülür. Özellikle imalat, madencilik, enerji, metalurji, kimya, petro kimya ve inşaat malzemeleri önemli yer tutmaktadır.
Kazakistan’da biri batıda, ikisi doğuda olmak üzere üç petrol rafinerisi, dokuma endüstrisi, makina sanayii (traktörler, ziraat makineleri) ve gelişmiş kimya sanayii yer alırken yılda 770.000 ton asbest, 9.4 milyon ton çimento üretilmekte, taş ve toprağa dayalı sanayi gelişme göstermektedir.
Çok geniş toprakları bulunan Kazaksitan’da ulaştırma ağının en büyük temelini demiryolları oluşturmaktadır. Bu demiryolları Kazakistan ekonomisi için büyük önem taşımakta ve yük taşımacılığının % 50’sini karşılamaktadır. Yolcu taşımanın % 50’si karayolu, % 30′u demiryolu, % 2’si ise havayoluyla yapılmaktadır. Demiryolları ağı 14,460 km uzunluktadır. Kazakistan 400.000 taşıtlık bir kara- yolu filosuna ve taşımacılığına sahiptir. Verilere göre, her 100 kişiden sadece 13′ü telefon kullanmaktadır. Türk-Kazak ortaklığıyla kurulan Netaş, Teletaş, HES Grubu Telekomünikasyon alanında önemli bir yenilik sağlamıştır. Bankacılıkta ise “Kazak Merkez Bankası” kurulmuştur.

 
  Bugün 1 ziyaretçi (7 klik) kişi burdaydı!  
 
arifgedik.44@hotmail.com
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol